Denne bruksanvisningen gjelder for følgende modeller: PRO-960; PRO-960-3; PRO-960i; PRO-915; PRO-720; PRO-720i;PRO-675; PRO-580; PRO-580i; PRO-545; PRO-460; PRO-460i; PRO-450; PRO-545-CAT; PRO-545i-CAT; PRO-450-CAT; PRO-450i-CAT, Basic-580, Basic-720, Basic-960.

VIKTIG!

Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk ditt produkt. Produktet er kun beregnet for utendørs bruk. Produktet er beregnet for bruk med gass (propan/butan).

 

Sikkerhetsinformasjon:

 • Ikke la produktet stå uten tilsyn.
 • Dette produktet må ikke brukes av barn.
 • Produktet er kun beregnet til utendørs bruk.
 • Produktet brukes i samsvar med sitt tiltenkte formål.
 • Produktet blir svært varmt under bruk og brukeren kan brenne seg. Bruk varmebestandige hansker for å beskytte hendene for varmen.
 • Flytt aldri gassbrenner/gassbeholder når de er i bruk.
 • Ikke flytt produktet eller gassbeholderen under bruk.
 • Deler av produktet må ikke fjernes under bruk.
 • Ikke bruk brennbare materialer i nærheten av produktet.
 • Reparasjon av gassbrenneren bør alltid gjøres av fagfolk.
 • Steng alltid kranen/ventilen på gassbeholderen og stenge kranene på brenneren etter bruk.
 • Lukter du gass, må du umiddelbart slå av alle gasskraner.
 • Ikke bruk produktet hvis den er skadd eller ikke fungerer som det skal.
 • Ikke plasser gassbeholderen i direkte sollys.
 • Gass-slangen må byttes annenhvert år.
 • Ved montering av produktet fest alltid boltene på føtter.

 

Oversikt og tekniske spesifikasjoner:

 • (1)Gassbrenner med 1-3 ringer; effekt 6,5; 11,4 eller 21 kW
 • (2)Ben 3 stk
 • (3)Stekepanne 3-5mm i stål eller rustfritt stål (inox)
 • (4)Vindbeskyttelse/ baerekonstruksjon ( rustfritt stål)
 • (5,6,7,8)Festebeslag til gassbrenner (montert inn i apparatet)

Lokk til stekepanne (inkludert bare i Cataplana modeller)

Gassregulatorer: produktet fungerer både med gjenget og click-on gassregulatorer. Det er viktig å sørge for at gassbeholderen og regulator er kompatible med hverandre. Kompatibelt gassbeholdere er 5 kg, 10 kg og 11 kg, både i stål- og komposittbeholder. Gassbeholderen er ikke inkludert.

 

 

 

 

 

 

Tenning og bruk:

 1. Sjekk at gassbeholderen er full.
 2. Sjekk at regulatoren sitter fast på gassbeholderen.
 3. Bruk 30 mbar regulatoren med gjennomstrømningen av gass max 1 kg/t.
 4. Kontroller at alle koblinger og beslag er tette.
 5. Pass på at alle brytere er i ”OFF”-posisjon og åpne kranen på gassbeholderen.
 6. Åpne kranen på gassbrenneren (se merking på kraner).
 7. Trykk på den elektriske tenningsknappen (untatt PRO-460 og Basic modeller).
 8. Hvis brenneren tenner ikke, slå av gassen og vent noen minutter slik at gassen luftes ut før du prøver igjen.

 

 

Temperaturer på panne:

 

 1. Gasskranene helt åpen – når pannen er oppvarmet og reguleringsknappene er helt åpen kan temperaturen i midten av overflaten være over 300 °C og mer enn 200 °C  i kantene. Denne stillingen brukes kun i kort tid for rask oppvarming. Bruk ikke denne stillingen ved vanlig tilberedning av mat!
 2. Gasskranene halvveis åpen– denne stillingen brukes ved moderat og store belastninger.
 3. Gasskranene er litt åpen– brukes ved minimal beslastning. Vær oppmerksom på at temperaturene kan variere betydelig avhengig av lufttemperatur, vindstyrke og total mengden mat på pannen. Temperaturen kan reguleres ved bruk av gasskraner.

 

Førstegangsbruk for stålpanne (NB!Gjelder ikke panner i rustfritt stål (inox)):

Før første gangs bruk er det viktig at pannen bearbeides slik at det oppstår et beskyttende belegg som hindrer at mat blir brent. Beskyttende belegget gir bedre stekeegenskaper og rustmotstand.

Gjør følgende: tenn brenneren på middels effekt og helle litt matolje på pannen. Varm opp omtrent 10-15 minutter, legg til olje hvis nødvendig og la pannen bli avkjølt. Etter det sørg for at overflødig olje fjernes med kjøkkenpapir (fjern også avskalling på overflaten). Gjenta denne prosessen til det meste av overflaten på pannen har endret seg mørk og metalloverflaten er blitt glatt. Ved oppvarming vær oppmerksom på at temperaturen ikke blir for høy fordi da kan det skje et motsatt effekt – et beskyttende belegg  brennes av. Ved brenning med fettstoffet brenner alle oljerester fra overflaten av pannen men et beskyttende belegg oppstår etter de første tilberedning av mat.

 

Vedlikehold og tips:

 

Rengjøring av stålpanne: det anbefales ikke å rengjøre stålpanne med vann fordi vannet kan løse det innbrente beskyttelseslaget på pannen og føre til rustdannelse. Hvis det likevel er gjort, må du gjenta skrittene beskrevet for førstegangsbruk. Du kan rengjøre pannen med et godt dryss med grovt salt- etter bruk og fjerning av matrester, dryss grovt salt på den varme (gassbrenneren påslått ) pannen- saltet absorberer fettet. Fjern saltet fra pannen med en tørkepapir eller med klut, og deretter påfør et tynt lag med olje eller fett – saltet kan føre til rustskader når det kommer i kontakt med vann og når det lagres under fuktige forhold, og må derfor fjernes nøye. Husk å ikke bruke vaskemiddel ved rengjøring- det kan føre til at maten smaker ubehagelig. Hvis det har samlet seg et tykt og ujevnt lag med smuss på stekepannen, kan det fjernes med et stekespade( laget av tre eller metall).

 

Rengjøring av stekepanne i rustfritt stål: kan vaskes med vann ved hjelp av en børste, oppvaskklut eller svampe. Vaskemiddelet kan brukes men vær nøye med å skylle det av. Hvis det blir fastbrent mat på en stekepanne i rustfritt stål og det er ikke lett a fjerne den, da kan den fjernes ved bruk av en myk metallskrubb. Hell litt vann i pannen og skrubbe av fastbrent restene. Deretter skylle pannen.  Man må ta hensyn til at den slipende skrubbesvampen etterlater lette riper på pannens polerte overflate, men dette påvirker ikke matlagningen. Den hardere metallsvampen etterlater sterkere merker, men skader ikke pannen.

 

Rengjøring av  vindbeskyttelse: Ved bruk av produktet matrester, fett og lignende setter seg fast på det ytre sidepanelet men kan enkelt fjernes med oppvaskmiddel som løser opp fett og deretter bruk en fuktig klut  for rengjøring.

Rengjøring av brenner: lett smuss kan fjernes fra brenneren med en tørr eller fuktig klut. Hvis små huller på brenneren er tilstoppet da kan den rengjøres med en tynn metalltråd.

 

 

Hva bør du gjøre når en stålpanne har ligget ute om vinteren og begynner å ruste?

Gjør følgende for å fjerne rust:

 1. Med en stålbørste kan du fjerne rust fra pannen (sterkere stålbørste kan også brukes).
 2. Tenn gassbrenneren og varm opp pannen.
 3. Fjern rust med en stekespade eller stålbørste – smuss og rust kan fjernes lettere når pannen er varm.
 4. La pannen bli avkjølt og skyll av smuss. Gjenta prosedyren hvis nødvendig.
 5. Når rust er fjernet fra overflaten av pannen, smør eller spray matolje på pannen.
 6. Oljen vil brenne seg inn og gi et nytt beskyttende belegg.

Det beste er å utføre disse skrittene rett før du skal grille. Du trenger ikke å varme opp grillen separat for dette formålet. Prosedyren tar omtrent 15-20 minutter. Sjansen for at pannen blir rust er større hvis den oppbevares ute. For å unngå dette, anbefaler vi å oppbevare stålpannen på et tørt sted, spesielt om vinteren.

 

 

Veiledning for håndtering av mulige feil:

Feil Hva er årsaken til feilen? Hvordan kan du håndtere feilen?
Gasstenneren tenner ikke-ingen gnist. Tenneren har lavt batterinivå eller batteriet er tomt. Bytte batteriet.
Gasstenneren tenner

ikke – gnist eksisterer.

Gasskranene er ikke åpne. Sjekk gasskranene.
Gassflammen ikke antennes eller slår seg av stadig. Feil bruk, for mye vind eller tom gassbeholderen. Se bruksansvisningen under punktet «Tenning og bruk». Når det blåser mye da se etter et sted hvor det blåser ikke eller bruk teltet mot vinden. Sjekk om det er gass i gassbeholderen.
Gassflammen er gul. Gassbeholderen begynner å bli tom eller det kan være smuss  i lufteventilen på brenneren. Sjekk om det er gass i gassbeholderen. Sjekk brennerens ventiler på gasskranene (under dekselet på knappene), fjern smuss hvis nødvendig.
Flammen under knappeboksen. Det er vann eller smuss inn i brenneren eller flammen er for lite på brenneren. Slå av alle gasskraner og prøv igjen om noen minutter. Hvis det skjer stadig ta kontakt med selgeren.
Pannen vakler på føttene. Boltene på føtter er ikke festet. Fest boltene på føtter.
Click-on gassregulator passer ikke med gassbeholderen. Feilmontering. Les bruksanvisningen

for regulatoren.

 

 

Garanti:

 1. Garantiperiode for produktet og deler av dette produktet er 24 måneder og den omfatter material- og produksjonsfeil. Garanti gjelder bare når den original kjøpskvitteringen fremvises.
 2. Garanti omfatter ikke undervisning av produktbruk, vedlikehold, rengjøring, gjenoppretting av kommersielt utseendet eller eliminering av feil som skyldes manglende overholdelse av bruksanvisninger.
 3. Garanti dekker ikke normal slitasje av produktet, rust på deler og reparasjon av rustskader. Dessuten om det er oppstått skader som ikke påvirker brukbarhet.
 4. Hvis det oppstår en feil i produktet eller i deler av det i løpet av garantiperioden, vennligst ta kontakt med selgeren.

GrillSymbol Products