Brukerveiledledning / garantivilkår – Smoky Beast BBQ ovner:
(modeller: Smoky Beast, Smoky Beast XL)

Viktig! Gjør deg kjent med bruksansvisningen før bruk. Produktet er kun for utendørs bruk. Produktet fungerer ved bruk av ved / grillbriketter / grillkull. Ved BBQ-steking og grilling benyttes det ulike typer brensel. Oversikt over tilberedningsteknikker og brenselstyper finner du under.

Sikkerhetskrav:

 

 • Produktet må ikke være i bruk uten tilsyn.
 • Bruk av produktet er forbudt for barn.
 • Produktet er kun for tiltenkt bruk.
 • Det blir svært varmt når det er i bruk og kan gi forbrenninger.
 • Produktet må ikke flyttes mens det er i bruk og ingen deler må tas av.
 • Et produkt i bruk må ikke være i nærheten av lettantennlige stoffer.
 • Ikke anbring produktet på tregulv eller treterrasser.
 • Ikke bruk et ufullstendig produkt – påse at alle detaljer er installert (skuffer, skorsteiner, termometer).

 

Produktets deler:

 

 • Tilberedningssted (av Cor-Ten stål)
 • Ildsted (Cor-Ten stål)
 • Stekerister av rustfritt stål (2 stk)
 • Skorsteriner (2 stk)
 • Festebolter for skorstein med mutre og skiver (8 stk)
 • Ovnstermometer + festemutter (1 stk)
 • Vannkar (1 stk)
 • Fettkar (1 stk)
 • Grillkullskuff (1 stk)
 • Grillbrikettskuff (1 stk)
 • Børste for rengjøring av ristene (1 stk)
 • Malmrist (1 stk)
 • Bøtte (1 stk)

 

Om grillmuligheter med Smoky Beast-ovner:

1. BBQ-steking: BBQ-ovnen fyres med ved eller grillbriketter. Disse mulighetene kan også kombineres ved å begynne med grillbriketter og etter ca 1,5–2 timer legge vedskier direkte på den glødende briketten. Grillbrikett er svært behagelig i bruk, soter ikke og holder temperaturen stabil. Man må likevel ta høyde for at en brikett ikke varer gjennom en hel lang stekesyklus, som for eksempel ved BBQ-ribbe er ca. 4 timer. Ved BBQ-steking har man generelt vann i vannkaret gjennom hele stekeprosessen.

2. Grilling: varmen gis ved bruk av grillkull. Kullet legges i grillkullkaret rett under stekeristene. Grilling med kull er også egnet for tilberedning av pizza, for dette formålet anbefaler vi å skaffe en chamottestein-plate i egnet størrelse og tykkelse. Slike plater kan skaffes i mange byggvarehandler (i ovn-, ikke hage- eller grillavdelingen), en god størrelse er 60 * 30* 3 cm.

3. Varmrøyking: BBQ-ovnen fyres med ved, men ikke så varm som ved BBQ-steking. Det brukes ikke vann i vannkaret. Det skal være mer røyk, for dette formålet kan også våt spon brukes i ildstedet.

4. Kaldrøyking: Smoky Beast kan brukes som kaldrøykingsovn. For dette formålet må det brukes en kaldrøykgenerator i tilberedningskaret og temperaturen må overvåkes for å unngå at råvarene ødelegges under røykeprosessen.

Samling og bruk av Smoky Beast-ovnen:

Produktet kommer sammensatt fra fabrikk – det eneste som må monteres er skorsteinene, skuffene og termometeret, og ovnens mellombolter må settes til. Før produktet tas i bruk:

 

 • Fjern all emballasje rundt og inne i ovnen.
 • Monter skorsteinene og termometeret, stram mellomboltene.
 • Sett på plass skuffene og askeristen.
 • Sett ovnen på et sterkt, glatt og ildfast underlag.
 • Legg 1-2 kg kjøtt med høyt fettinnhold på risten, for eksempel bacon eller flesk.
 • Tenn opp i ildstedet og fyr ovnen ca. 1-2 timer, slik at temperaturen holdes ca. +120°C.
 • Hold skorsteinsspjeldene åpne slik at de tekniske oljene inne i ovnen får brenne opp.
 • La ovnen kjøles ned etter prosedyren.
 • Kjøttet er ikke spiselig etter prosedyren (heller ikke for kjæledyr). Denne innkjøringen er nødvendig for at de tekniske oljene inne i ovnen kan brenne ut og for å danne et beskyttende sotlag på innsiden av ovnen.

 

Overflatebehandling av Cor-Ten-stål: ovnen er produsert med ca. 3 mm Cor-Ten-stål, som er værbestandig og over tid gir en brunaktig fargetone. Dersom du ønsker at Cor-Ten-overflaten skal bli raskt brun (når ovnen er ny kommer den med vanlig stålfarge, altså sølvgrå) anbefaler vi å sprøyte overflaten med 1% saltløsning som aksellerer rustdanningsprosessen. Dersom du behandler overflatene før innkjøringsprosessen fungerer rustprosessen bedre. For ønsket resultat må det sprøytes 3–10 ganger. Direkte sollys får rustprosessen til å gå fortere. En grundig veiledning om vedlikehold av Cor-Ten-stål følger med ovnen. Alle veiledninger finnes også på nettet i elektronisk form: www.grillsymbol.com

Bruk og formål med ulike kar og skuffer:

1. Vannkaret er det nedereste tunge karet med glatt bunn. Det tas kun ut for rengjøring, avhengig av bruksfrekvens anbefales dette gjort 1–2 ganger i året. Eventuelt når det etter grilling har samlet seg aske fra grillkull i bunnen. Karet fylles gjennom et rør som ligger på høyre side av ovnen. Vannkaret kan fylles med en hageslange, vannkanne eller andre beholdere med helletut. Karet har et overløp, det vil si at overflødig vann renner ut av ovnen og over i en bøtte.

2. Fettkaret er et trapesformet kar med glatt bunn på midten. Dette brukes ved BBQ-steking og ved hjelp av dette karet renner fettet ned gjennom karet i en bøtte. Karet monteres over vannkaret og under stekeristene. Karet kan rengjøres etter behov ut fra visuell tilstand. En må følge til at overløpet ikke tilstoppes.

3. Grillkullskuffen har en lav perforert og W-formet profil. Denne monteres i vannkaret. Denne brukes for grilling med kull, ikke BBQ-steking. Når du bruker grillkullskuffen må fettkaret fjernes.

4. Grillbrikettkar. Det minste karet, med høye kanter. Plasseres i ildstedet. Bruk: fyll karet omtrent halvt opp med grillbriketter (for eksembel Weber briketter, 60 stk), tenn på brikettene og sett karet inn i ildstedet gjennnom døra. La først døren og skorsteinsspjeldene være åpne slik at briketten kan begynne å gløde.

Vedlikehold:

Rengjør ovnen fra innsiden – stekerister rengjøres med børste for å fjerne svidd smuss fra ristene. Før rengjøring må olje- og vannkarene tømmes for ansamlet væske (fett, vann). Karene kan skylles med vann. Det er ikke anblefalt å bruke rengjøringsmidler på noen av ovnens indre deler.

Hvordan løse mulige feil og oppnå et velsmakende sluttresultat:

 

Feilbenevnelse: Hva kommer det av: Hva gjør jeg:
Det er ikke trekk i ovnen. Alle spjeldene er helt lukket, askeskuffen er full av aske. Kontroller innstillingene av spjeldene.

Tøm askeskuffen for aske.

Ovnen soter. Våt ved, feil tresort. Fyr med tørr ved. Bruk tresorter som har lavt tjæreinnhold (or, frukttrær, eik).
Svart (mørk) røyk. Feil brensel eller kald ovn. Når ovnen er kald er det normalt med mørk røyk i begynnelsen. Fyr med tørr ved. Bruk tresorter som har lavt tjæreinnhold. Vent til ovnen oppnår høyeste temperatur.
Maten tørker ut i ovnen. For høy temperatur. Vannet har dampet bort i vannkaret. Senk temperaturen og/eller fyll på vann i vannkaret.
Maten ser ut (og smaker) som kokt. For mye fuktighet. Bruk mindre vann. For mye fuktighet hindrer absorbering av røyken.
Maten har for lite røyksmak. For mye fuktighet. Bruk mindre (eller slett ikke) vann.
Kjøttet er ikke svidd men likevel seigt Som regel for lav temperatur.

For lite fuktighet.

Øk temperaturen mot slutten av tilberedningen. Bruk om nødvendig mer vann.

Mer informasjon og tips for BBQ-steking finner du på vår hjemmeside: www.grillsymbol.com

Garanti:

 

 • Produktet og delene har 24 måneders produsent- og materialgaranti. Garantien gjelder kun ved framlegging av originalt kjøpsdokument.
 • Garantien omfatter ikke opplæring i bruk, vedlikehold, rengjøring, gjenoppretting av utseende som nytt produkt og eller ikke retting av feil som kommer av at bruksanvisningen ikke er fulgt.
 • Garantien omfatter ikke normal slitasje og retting av feil som kommer av dette. Det samme gjelder uvesentlige feil som følger av normal bruk av produktet (riper osv.)
 • Dersom det oppstår feil på produktet eller deler av det i garantitiden, kontakt forhandleren.
GrillSymbol Products